Demotivational

Oshizu-Chan

Oshizu-Chan - animeOshizu-Chan – If she’s not a pe**ert than neither am i.